Santiago, anak ni Zebedeo: Pagkakaiba sa mga pagbabago

No edit summary
 
==Bagong Tipan==
Si Santiago ay inilalarawan bilang ang una sa mga alagad na sumama kay [[Hesus]]. Ayon sa mga ebanghelyo sinoptiko(Mateo 4:21-22, Marcos 1:19-20}} ay nagsaad na sina Santiago at Juan ay kasama ng kanilang ama sa baybay ng dagat nang tawagin sila ni Hesus upang sumunod sa kanya. Si Santiago ang isa sa tatlo lamang mga apostol na pinili upang makasaki ng [[transpigurasyon]] ni Hesus(Mateo 17:1-9, Marcos 9:2-8, Lucas 9:28-36}}. Ninais ni Santiao at kanyang kapatid na lalake na paulanan ng apoy ang isang bayan ng [[Samaritano]] ngunit sinaway sila ni Hesus(Lucas 9:51-56). Ang [[Mga Gawa ng mga Apostol]] 12:2 ay nagsaad na ipinapatay ni Herodes sa pamamagitan ng espada si Santiago. Kaya ayon sa tradisyon ng simbahan ay pinaniniwalaan siyang ang una sa mga 12 apostol na minartir para sa kanilang pananampalataya. Imungkahi ni Nixon na ang pagpatay kay Santiago ay sanhi ng maapoy na pagkamagagalitin ni Santiago<ref name=NBD>R. E. Nixon, "Boanerges," in J. D. Douglas (ed.), ''The New Bible Dictionary'' (London: The Inter-Varsity Fellowship, 1963), 1354.</ref> na nagbigay sa kanya at kanyang kapatid na lalake ng palayaw na [[Boarneges]] o "Mga Anak na Lalake ng Kulog"(Marcos 3:17).
 
== Mga sanggunian ==
{{reflist}}
12,337

edit