Jojit fb

 
#Mga gawaing pang-administratibo katulad ng pag-protekta sa mga pahina at pagharang sa mga nagbabandalismo.
#Pagbubura ng mga artikulong walang sapat na kontekstoimpormasyon o hindi ''notable'' o tanyag.
#Pagsasalin ng [[Special:Allmessages|bagong mensahe ng sistema]] sa Tagalog.
#Pagpapabuti ng mga [[Wikipedia:Listahan ng mga artikulo na kailangan ng lahat ng wika|ng mga artikulo na kailangan ng lahat ng wika]]