Mga Gobernador-Heneral ng Pilipinas: Pagkakaiba sa mga binago