Ang ng ay maaring tumukoy sa:

  • Ng, isang digrapo
  • Ng (apelyido), apelyidong nagmula sa Asya
  • Ng, ang bandang tinayo nina Dong Abay at Eric Gancio bago ang Yano.