Ang nobelista ay maaaring tumukoy sa:

  • Nobelista, isang taong manunulat ng nobela
  • Nobelista, isang taong nagwagi ng Gantimpalang Nobel