Ang obispo, bishop sa Ingles, ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • Obispo, isang katungkulan sa pagpapari.
  • Obispo o arpil, isang piyesa sa larong ahedres.