Ang ova ay isang katagang Ingles na maaaring tumukoy sa: