Padron:Chess notation

Gumagamit ang lathalaing ito ng notasyong alhebraiko upang ilarawan ang mga galaw na pang-ahedres.