Padron:Estadistika-Kapihan

Estadistika ng Kapihan
Bahagdan ng mga masusugid sa Kapihan
Tagagamit Bahagdan

 • Felipe Aira
 • AnakngAraw
 • Sky Harbor
 • Jojit fb
 • Bluemask
 • iba pa

  • 22.28%
  • 20.87%
  • 13.2%
  • 5.82%
  • 5.42%
  • 32.41%

huling isinapanahon: Marso 11, 2009