bik-2 An paragamit na ini nakakataram nin Bikol sa katahawan na estado.