' Ang tagagamit na ito ay gumagamit ng Microsoft Windows XP.