Ang paggawa ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Isang detalye mula sa "Paggawa" o Labor na iginuhit ni Charles Sprague Pearce noong 1896.

Tingnan din

baguhin