Ang pagtatanim ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: