Pakikipagtalik sa pamamagitan ng bibig

Ang pakikipagtalik gamit ang bibig ay maaaring tumukoy sa:

Pakikipagtalik sa pamamagitan ng bibig