Pelikula (paglilinaw)

Ang pelikula ay maaaring tumukoy sa:

  • Pilm, manipis na bamban katulad ng sa magnetikong pilm
  • Pelikulang napapanood