Ang pemur (mula sa Ingles na femur) ay maaaring tumukoy sa: