Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica

Serye ng mga aklat ni Isaac Newton patungkol sa grabidad at iba pang paksa sa agham

Ang Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica na salitang Latin para sa "Mga Matematikal na mga Prinsipiyo ng Natural na Pilosopiya" o sa Ingles ay "Mathematical Principles of Natural Philosophy" ang akda sa tatlong aklat na isinulat ni Isaac Newton noong Hulyo 5, 1687. Ito ay karaniwan lamang tinutukoy na Principia at itinuturing na isa sa pinakamahalagang akda sa kasaysayan ng agham. Si Newton ay naglimbag pa ng karagdagang mga edisyon noong 1713 at 1726. Ang Principia ay nagsasaad ng mga batas ng unibersal na grabitasyon ni Newton at deribasyon(paghango) ng mga batas mosyon ng mga planeta ni Kepler.

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica