Ang pito ay maaaring tumukoy sa:

  • Bilang na pito at pamilang na 7.
  • Ibang tawag para sa panipol o silbato.

Tingnan dinBaguhin