Ang plum o plam ay isang salitang nagmula sa Ingles na plum na maaaring tumukoy sa: