Ang polyo ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • polyo, katawagan sa manok na halaw sa pollo, isang salitang Kastila.
  • polyo, isang uri ng sakit.