Ang Primo de Rivera ay isang mag-anak na Kastilang kilala sa larangan ng politika noong mga ika-19 at ika-20 dantaon: