Ang PubChem ay isang database ng mga molecule pangkimika at ang kanilang aktibidad laban sa bayolohikal na pagsasanay o assay. Pinapanatili ng National Center for Biotechnology Information (NCBI) ang sistema, isang bahagi ng National Library of Medicine, na kung saan ay bahagi ng National Institutes of Health (NIH) ng Estados Unidos. Maaaring makita ang PubChem nang libre gamit ang web user interface. Maaaring libreng madownload ang milyong estruktura at paglalarawan ng mga kompuwesto gamit angFTP. Naglalaman ang PubChem ng mga paglalarawan ng kompuwesto at mga maliliit na molecule na may 1000 atom at 1000 bond. Humigit kumulang 80 database ang umaambag sa database ng PubChem.[1]

PubChem
Nilalaman
PaglalarawanPubChem
OrganismoTao at iba pang hayop
Lapat
Sentro ng PagsasaliksikNCBI
Pangunahing banggitPMID 15879180
Pag-abot
Download URLFTP
Gamit
Iba pa
LisensiyaPampublikong domeyn

Databases

baguhin

Naglalaman ang PubChem ng tatlong daynamikong lumalagong pangunahing database. Batay noong Setyembre 29, 2014:

 • Kompuwesto, 82.6 milyong tala [2] (hanggang 54 milyong tala noong Setyembre 2014), na naglalaman ng puro at nailarawang kompuwestong kemikal.[3]
 • Substance, 198 milyong tala [4] (hanggang 163 milyong tala noong Setyembre 2014[5]), na naglalaman ng mga halo o mixture, katas, salimuot at hindi pa nailalarawang subtance.
 • BioAssay, na nagreresulta sa bioactivity mula 1.1 milyon[6] (hanggang 6000 noong Setyembre2014[7])

Kasaysayan

baguhin

Nailabas ang PubChem noong 2004.[8]

Mga kampo ng database

baguhin

Bilang Pangkilala
Identification number in current database [UID]
Substance identification number [SID]
Compound identification number [CID]
BioAssay identification number [BAID], [AID]

Pangkalahatan
Any database field [ALL]
Comment [CMT]
Deposition date [DDAT], [DEPDAT]
Depositor's external ID [SRID], [SRCID]
Source name [SRC], [SRCNAM], [SRCNAME]
Source release date [SRD], [SRDAT], [RLSDAT]
Medical Subject Heading (MeSH) term [MSHT], [MESHT]
MeSH tree node [MSHN], [MESHTN]
MeSH pharmacological actions [PHMA], [PHARMA]

Substance properties
Substance synonyms [SYNO]
IUPAC name [UPAC], [IUPAC]
International Chemical Identifier (InChI) [INCHI]
Molecular weight [MW], [MWT], [MOLWT]
Chemical elements [ELMT], [EL]
Non-Hydrogen atoms [HAC], [HACNT]
Isotope count [IAC], [IACNT]
Total formal charge [TFC], [CHG], [CHRG]
Chiral atom count [ACC], [ACCNT]
Defined chiral atom count [ACDC], [ACDCNT]
Undefined chiral atom count [ACUC], [ACUCNT]
Hydrogen bond acceptor count [HBAC], [HBACNT]
Hydrogen bond donor count [HBDC], [HBDCNT]
Tautomer count [TC], [TCNT], [TTMC]
Rotatable bond count [RBC], [RBCNT]
XLogP[9] [XLGP], [LOGP]

Compound properties
Compound synonyms [CSYN], [CSYNO]
Component count [CC], [CCNT]
Covalent unit (molecule) count [CUC], [CUCNT]
Total bioactivity count [TAC]

Talababa

baguhin
 1. "PubChem Source Information". The PubChem Project. USA: National Center for Biotechnology Information.
 2. "Search Results for all compounds". Nakuha noong 28 Enero 2016.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 3. "all[filt] - PubChem Compound Results". The PubChem Project. USA: National Center for Biotechnology Information. Nakuha noong 7 Enero 2011.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 4. "all[filt] - PubChem Substance Results". The PubChem Project. USA: National Center for Biotechnology Information. Nakuha noong 28 Enero 2016.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 5. "all[filt] - PubChem Substance Results". The PubChem Project. USA: National Center for Biotechnology Information. Nakuha noong 7 Enero 2011.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 6. "all[filt] - PubChem BioAssay Results". The PubChem Project. USA: National Center for Biotechnology Information. Nakuha noong 28 Enero 2016.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 7. "all[filt] - PubChem BioAssay Results". The PubChem Project. USA: National Center for Biotechnology Information. Nakuha noong 7 Enero 2011.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 8. "About PubChem". Nakuha noong 3 Mayo 2014.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 9. Cheng T (Nob 2007). "Computation of octanol-water partition coefficients by guiding an additive model with knowledge". Journal of Chemical Information and Modeling. 47 (6): 2140–2148. doi:10.1021/ci700257y. PMID 17985865.{{cite journal}}: CS1 maint: date auto-translated (link)

Mga kawing panlabas

baguhin

Padron:Wikidata property