Ang punong-bayan ay maaaring tumukoy sa:

  • Alkalde, ang puno ng isang bayan.
  • Punungbayan, ang kabisera o pangunahing bayan ng isang lalawigan.