Ang pupil, binibigkas na /pyu-pil/, ay isang salitang Ingles, na tumutukoy sa: