Bahay na Puti

(Idinirekta mula sa Puting Kabahayan)

Ang Bahay na Puti ay maaring tumutukoy sa mga sumusunod: