Ang Bahay na Puti ay maaring tumutukoy sa mga sumusunod: