Ang Quantum na optika (Ingles: Quantum optics) ang larangan ng pagsasaliksik sa pisika na umuukol sa aplikasyon ng mekanikang quantum sa phenomena na sumasangkot sa liwanag at sa mga interaksiyon nito sa materya.