Ratiles (paglilinaw)

Ang ratiles (Ingles: berry o cherry) ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • ratiles, isang puno na nagkakaroon ng mga maliliit na mga bunga.
  • ratiles, baya o seresa, pangkalahatang katawagan para sa mga maliit na bunga ng mga halaman at puno, na kalimitang kahawig ng prutas mula sa puno ng datiles.
  • ratiles ni Logan (Rubus × loganobaccus).