Resiprokal

Ang resiprokal (Ingles: reciprocal) ay maaaring tumukoy sa: