Ang rumi ay maaaring tumukoy sa:

  • Kay Rumi, isang Apganong makata sa wikang Persa (Persian).
  • ibang pagbabaybay ng salitang dumi na may kaugnayan sa mga sumusunod: