Maaaring tumukoy ang salamin sa:

Nakaturo ang salitang Ingles na glass dito, maaaring tumukoy ito sa baso, isang sisidlan para sa tubig. Tingnan din: Glass (paglilinaw)