Sawa (paglilinaw)

Ang sawa ay tumutukoy sa mga sumusunod: