Ang seksuwal o seksuwalidad ay maaaring tumukoy sa: