Ang isang setro ay isang simbolikong pampalamuting tungkod o baras (wand) na hinahawakan ng isang namumunong monarko bilang isang gamit ng tatak ng pagka-monarko o imperyal.

Ang stela ng Kodigo ni Hammurabi ay pinapakita na ang isang nakaupong namumuno na may hawak na tungkod.