Simbahan ng Herusalem

Ang Simbahan ng Herusalem ay maaaring tumukoy sa anuman sa mga sede o diyosesis na ito:

Sa mas malawak na kahulugan ay: