Stroke (paglilinaw)

Ang stroke ay maaaring tumukoy sa:

  • Stroke
  • isang bakas ng tinta sa pagsulat ng kamay
  • isang linya na bumubuo ng bahagi o lahat ng isang titik ng anatomiyang typeface
  • Slash (punctuation)