Ang sulat ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • sulat, isang liham na may dalang balita o mensahe.
  • sulat, mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya.
  • sulatin, mga akdang pampanitikan, dokumento, o manuskrito.