Ang Sulat ni Juan ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya: