Sulat sa mga taga-Corinto

Ang mga Sulat sa taga-Corinto ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya: