Sulat sa mga taga-Tesalonica

Ang mga Sulat sa taga-Tesalonica ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya: