Ang mga Sulat sa taga-Tesalonica ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya: