Sumpa (paglilinaw)

Ang sumpa ay maaaring tumukoy sa o kaugnay ng mga sumusunod: