Surah Al-'Ankabut

Ang Surat al-‘Ankabūt (Arabiko: سورة العنكبوت‎ ) (Ang Gagamba) ang ika-29 kapitulo ng Koran na may 69 talata. Ito ay isang meccan sura dahil sa pagpapakilala ng nauukol sa pag-uusig ng mga Muslim. Ang mga maagang Muslim ay inusig sa Mecca kung saan ang propeta Muhammad ay hindi isang pinuno ng estado at hindi inusig sa Medina kung saan siya pinuno ng estado at may proteksiyon. Isinaad ng sura na sina Nuh, Ibrahim, Lut, Shuaib, Hud, Saleh, Musa at Muhammad ay lahat mga propeta ng diyos.