Ang Surat Al-Ahqaf (Arabiko: سورة الأحقاف‎ ) ang ika-46 sura ng Koran na may 35 ayat. Ang Propeta ay inordinahan upang sabihin sa mga tao ng Quraish na huwag sumamba sa ibang mga diyos maliban kay Allah.