Ang Sura Al-Anfal(Arabiko: سورة الأنفال‎, Sūratu al-Anfāl, "Ang mga nakamkam sa Digmaan") ang ikawalong kabanata sa Koran na may 75 talata. Ito ay isang Medinan sura na nakumpleto pagkatapos ng Labanan ng Badr. Ito ay bumubuo ng isang pares sa sumunod na sura na Surah At-Taubah.