Ang Sūrat al-Fātiḥah (Arabiko: سورة الفاتحة‎) ang unang kapitulo ng Koran. Ang pitong ayat nito ay isang panalangin para sa patnubay ni Allah at nagbibigay diin sa kanyang pagka-Panginoon at Kahabagan. Ang kabanatang ito ay may mahalagang papel sa Salaat. Ayon sa ilan, dapat bibigkasin ng mga Muslim ang Al-Fatiha ng 17 bawat araw sa Fard Salaat sa pasimula ng bawat unit ng panalangin.

Sura 1 ng Quran
الْفَاتِحَة
Al-Fātiḥah
KlasipikasyonMakkan
PosisyonJuzʼ 1, Hizb 1
Blg. ng talata7
Blg. ng zalita25 or 29
Blg. ng titik113 or 139

Salin at transliterasyon

baguhin
Bersikulo Arabiko mula sa Koran Transliterasyon Salin sa Tagalog
1.1 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم Bismillāhi r-raḥmāni r-raḥīm Sa Ngalan ni Allah,

ang Magiliw, ang Maawain

1.2 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين Al ḥamdu lillāhi rabbi l-ʿālamīn Purihin nawa si

Allah, ang Panginoon ng Sansinukob

1.3 الرَّحْمـنِ الرَّحِيم Ar raḥmāni r-raḥīm ang Magiliw, ang

Maawain

1.4 مَـالِكِ يَوْمِ الدِّين Māliki yawmi d-dīn Ang Pinuno sa Araw

ng Paghuhukom

1.5 إِيَّاك نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين Iyyāka naʿbudu wa iyyāka nastaʿīn Sa Iyo kami ay

sumasamba at sa Iyo lang kami humihingi ng tulong

1.6 اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ Ihdinā ṣ-ṣirāṭa al-mustaqīm Akayin Mo kami sa

landas na matuwid

1.7 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّين Ṣirāṭa al-laḏīna anʿamta ʿalayhim ġayri l-maġḍūbi ʿalayhim walā ḍ-ḍāllīn Ang landas na

tinatahak niyaong Iyong biniyayaan; hindi ang landas niyaong mga umani ng Iyong galit; ni ang landas niyaong mga napariwara.