Surah Al-Hasyr

Ang Al-Hashr (Arabiko: سورة الحشر‎, Ang Destiyero) ang ika-59 kapitulo ng Koran na may 24 talata. Ang pangalan ay hango sa hashr na nangangahulugang pagkakatapon na naglalarawan ng pagpalayas ng tribong Hudyo na Banu Nadir mula sa kanilang tirahan.

Sura 59 ng Quran
الحشر
Al-Ḥashr
KlasipikasyonMadani
Ibang pangalanBanishment, Exodus, The Mustering, The Gathering
PosisyonJuzʼ 28
Blg. ng Ruku3
Blg. ng talata24