Surah Nuh

Ang Sūrat Nūḥ (Arabiko: سورة نوح‎) (Noe) ang ika-71 kapitulo ng Koran na may 28 ayat. Ito ay nauukol sa propeta Nūḥ at kanyang hinaing tungkol sa pagtakwil ng mga tao ng babalang ibinigay ni Allah sa pamamagitan niya. Ito ay kilala sa pagkilala ng paglikha ng araw at buwan kay Allah.