Tagagamit:Cyrus noto3at bulaga/Estilo ng titik

Ito ang talaan ng 20 sa pinakamataas na pinakapaborito kong mga estilo ng titik.

TalaanBaguhin

Ranggo Estilo ng titik Litrato Porsyento ng paborito (paboridad)
1 Freestyle Script  
 
98.54%
2 Watermelon Script   72.21%
3 Optima   66.43%
4 Amarillo   61.22%
5 Playlist Script (Wala pang talaksan) 53.21%
6 Great Vibes (Wala pang talaksan) 44.32%
7 DIN 1451   44.32%
8 Interstate   41.12%
9 Overpass   41.01%
10 Roboto   39.78%
11 Yellowtail (Wala pang talaksan) 38.55%
12 Dancing Script (Wala pang talaksan) 37.77%
13 Gotham   35.22%
14 Arial Rounded   34.32%
15 Avenir   30.13%
16 Gill Sans   24.15%
17 Signatra (Wala pang larawan) 22.05%
18 Garamond   20.55%
19 Agency FB   19.33%
20 Bernadette (Wala pang talaksan) 17.32%