Tagagamit:Til Eulenspiegel/Habag ang ibig ko at hindi hain

Habag ang ibig ko at hindi hain ay ang paulit-ulit na taludtod madalas sa Bibliya, dahil ito ay ang sentral na mensahe ng Diyos sa tao ayon sa Biblia.

Dahil ito ay pangunahing mensahe ng Diyos sa sangkatauhan ayon sa Biblia, sa order para sa sangkatauhan upang mahanap ang buhay na walang hanggan, ang parehong mensahe ay natagpuan sa buong Bibliya sa maraming iba pang mga salita at talinghaga.