Talaan ng mga kasarian

.

Ang simbolo ng kasarian mula sa babae at lalake

Ang Talaan ng mga kasarian o List of gender, ay sumasalamin sa bilang ng kasarian (gender) mula sa Heteroseksuwalidad o (straight), Homoseksuwalidad o (bakla at tomboy), Biseksuwalidad o (silahis, 2 kasarian), Panseksuwalidad o (magulong kasarian), Aseksuwalidad o (walang seksuwal) at Transeksuwalidad o (nag-palit ng kasarian) at iba pa.

Katayuan sa lipunanBaguhin

 
Ang larawang mukha ng magka-hati ng lalake at babae.

Ang LGBT, LGBTQ+, LGBTIA ay ang grupo ng mga kasarian na nahahanay sa pag-hihiwalay sa ordinaryong kasarian (gender) ay nabubukod sa Heteroseksuwal (straight, lalake, babae). Ang Heteroseksuwal ay ang normal na kasarian ayon sa pag-aaral dekadang taong naka-lipas, na nasasaad sa bibliya na karaniwang kasarian, Ang Homoseksuwal ay ang romansang seksuwal na bumabaliktad sa isang kasarian, o pag-papalit ng normal na kasarian, inihahanay rito ang mga bakla at lesbyana (tomboy), kaibahan sa Biseksuwal, Ang Biseksuwal (silahis) ay ang dalawang kasarian na nag-iinteres sa 2 kasarian ng Heteroseksuwal (straight), tinagurian ito'ng bisexual men (silahis na lalaki) at bisexual women (silahis na babae), Panseksuwalidad ay ang kasarian na ng kasariang lahat ay nag-iinteres; sa atraksyon at romansa ito ay naiiba sa lahat ng kasarian at may kaha-lintulad sa biseksuwal ngunit 2 kasarian lamang ang na-ankop, Ang Aseksuwal ay ang walang kasarian o walang nararamdaman ng seksuwal at ang Transeksuwal ay ang nag-palit sa kanyang kasarian na ng-galing sa pag-ka Homoseksuwal, bakla man o lesbyana.

Kategorya ng kasarianBaguhin

Seksuwalidad Angkop Nabibilang na grupo Deskripsyon Kowd
1. Aseksuwalidad
 
Straight Heteroseksuwal Nabibilang sa straight ngunit walang nararamdaman sa atraksyon "A" o "SA"
2. Biseksuwalidad
 
Silahis/2 komunidad ng LGBT Nabibilang sa LGBT, 2 ang seksuwal at nag-iinteres sa 2 kasarian "B" o "Bi"
3. Heteroseksuwalidad
 
Straight Lalaki at Babae Ay ang ordinaryong kasarian (seksuwal), 2 kasarian lalake at babae. "S"
4. Homoseksuwalidad
 
Lesbyana, Bakla komunidad ng LGBT Ay tawag sa "Gay" at "Lesbian" ay ang kabaliktaran ng 2 kasarian o nag-hahangad ng minirhing seksuwal "L", "G"
5. Panseksuwalidad
 
Undecided Queer/Question Ay ang kasariang lahat ay pinag-iinteresang gender "P" o "Pan"
6. Transeksuwalismo
 
Transgender komunidad ng LGBT Ay ang kasariang nag-palit sa kanyang tunay na kasarian "T"

Tingnan rinBaguhin